Normen oppervlaktewaterkwaliteit

Vraag

Wat zijn de normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit voor de prioritaire stoffen aangezien het MTR (maximaal toelaatbaar risico) niet meer geldig is?

Antwoord

De huidige normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit zijn te vinden op de website van het RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu)Risico's van stoffen.