Factsheet Waterwet Projectplan of watervergunning (2012)

In de praktijk is de relatie tussen het projectplan en de watervergunning niet altijd even duidelijk. Onduidelijkheid is er met name daar waar een waterstaatswerk wordt aangelegd en/of gewijzigd als gevolg van gebruik van het waterstaatwerk door een niet-waterbeheerder.
De factsheet ‘Projectplan en/of vergunningplicht?' geeft aan hoe met dergelijke gevallen kan worden omgegaan.