Kennisontwikkeling

Sinds het najaar van 2005 verzorgt de STOWA op verzoek van het IPO en de UvW de uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma. Als onderdeel van dit ontwikkelingsprogramma wordt door de STOWA kennis ontwikkeld. Op de volgende terreinen wordt onderzoek uitgevoerd:

  • Veenkaden onderzoek
  • Materiaalfactoren boezemkaden
  • Overstroombaarheid
  • Waterspanningen (bij niet - stationaire belasting)

Links