E-zine over samenwerken aan kennis en innovatie

EzineIn het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de waterkeringen versterkt die in zijn afgekeurd. Een enorme opgave die bovendien sneller, beter en goedkoper moet. Om dat te kunnen bereiken, moet de oude werkwijze op de schop. Als vervolg op expertbijeenkomsten over kennis en innovatie ontwikkelde de programmadirectie Hoogwaterbescherming samen met de Taskforce Deltatechnologie van de Topsector Water een ‘e-zine'; een digitaal magazine met inspirerende en prikkelende voorbeelden.

In het e-zine komen zeven ervaringsdeskundigen aan het woord die op basis van een proces, concept of project laten zien hoe het met relatief kleine aanpassingen al efficiënter kan. Bijvoorbeeld door aannemers al bij de aanbesteding te laten meedenken of door verder te kijken dan generieke kenmerken en modellen. Leg de planning bij de opdrachtnemer, combineer dijkversterking met gebiedsontwikkeling en volg de structuur van een innovatiehandleiding of kansenscan. Lees, luister en laat u verrassen!