Programmadirectie Hoogwaterbescherming

koningskade 40De uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt gecoördineerd door een programmadirectie die het jaarlijkse programma voorbereidt, de besluitvorming over de programmering en prioritering faciliteert, zorgt voor uitvoering van het vastgestelde programma en het beschikbaar stellen van middelen. Ook speelt het programmabureau een belangrijke rol bij kennisontwikkeling en innovatie.

De programmadirectie is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is gevestigd bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Het doet dit in opdracht van de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma (Ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat) namens de Minister van IenM. De programmadirectie is van de keringbeheerders en werkt voor de keringbeheerders om hen te ondersteunen bij de programmering en uitvoering van projecten die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma door hen worden uitgevoerd. De medewerkers zijn daarom afkomstig van de keringbeheerders zelf: de (Unie van) Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Contactgegevens

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
Postbus 93218
2509 AE Den Haag

Secretariaat:
(06) 35 11 94 09 / (06) 35 11 94 13
Secretariaat@hoogwaterbescherming.nl