Dijkenkansenkaart

De Dijkenkansenkaart is een verkenning naar synergie en meekoppelkansen van dijkversterking met andere functies, met name gericht op de dijktrajecten die de komende 15 jaar worden uitgevoerd:

Het doel van deze kaart is om een overzicht te hebben van de ruimtelijke strategieën die voor een bepaald dijktraject kansrijk zijn. Dit overzicht dient als inspiratie voor de aansturing van het ministerie op het Hoogwaterbeschermingsprogramma en levert daarnaast mogelijk agendapunten voor de Nationale Omgevingsvisie