Werkwijzer Piping bij Dijken

In juni 2013 is het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (pdf, 9.2 MB) (ORZW) uitgebracht als onderdeel van het beschikbaar stellen van nieuwe kennis. Voorafgaand hieraan is door ENW op 12 februari 2014 advies uitgebracht.

Naar aanleiding van het ENW-Advies is de Werkwijzer Piping bij Dijken opgesteld onder begeleiding van het Expertteam Piping. De Werkwijzer beoogt de praktische toepasbaarheid van de verbeterde rekenregel uit het ORZW te verbeteren en om de adviseur handvatten te bieden bij het gebruiken van bestaande informatie- en gegevensbronnen en bij het toepassen van bestaande kennis en rekenmodellen binnen het ontwerp- en toetsproces van primaire waterkeringen.
Bij de Werkwijzer zijn 3 voorbeeldcasussen uitgewerkt om het gebruik van de Werkwijzer te illustreren. De Werkwijzer en de voorbeeldcasussen zijn opgesteld door vier afzonderlijke partijen en sluiten dan ook nog niet naadloos op elkaar aan, maar geven inzicht in de wijze waarop de Werkwijzer toegepast kan worden.

De Werkwijzer Piping bij Dijken, de 3 voorbeeldcasussen en een begeleidende memo worden als een document aangeboden om het belang van de samenhang te tonen. De Werkwijzer spreekt eigenlijk voor zich, toch is het raadzaam de leeswijzer (memo voorin de Werkwijzer) door te nemen, voordat je zelf aan de slag gaat met de Werkwijzer.

De Werkwijzer en de casussen zijn groeidocumenten en zullen aangepast worden als daartoe aanleiding bestaat. Met behulp van jullie reacties, commentaren enzovoort zal van de Werkwijzer eind 2015 een volgende versie uitgebracht worden. Daarom hierbij de nodiging met deze Werkwijzer aan de slag te gaan. Schroom vooral niet om jouw bevindingen met jouw collega's te delen. Het doel is om te komen tot een voldragen document voor ontwerpers, toetsers en beheerders. Jouw ervaringen en tips voor verbetering kan je doorgeven aan de Helpdesk Water .

De actualisatie van de Werkwijzer zal uitgevoerd worden als onderdeel van de HWBP-Project Overstijgende Verkenning Piping (POV Piping).

De Werkwijzer Piping bij Dijken, inclusief de 3 voorbeeldcasussen en de begeleidende memo kan je downloaden door op de snelkoppeling onder ‘Documenten' te klikken (rechts op deze pagina).

Revisie
Versie Datum Wijziging
1.0 31.01.2014
  • Eerste versie. Geplaatst op internet dd. 05.06.2014
1.1 12.06.2014
  • Toevoegen van Revisie (deze pagina)
  • Aanpassing leeswijzer (memo) voorin de Werkwijzer
  • Vervanging Bijlage 3.3 Casus Zeedijk Molenpolder door de versie van 04.02.2014
  • Geplaatst op internet dd. 12.06.2014
1.2 18.11.2014 Versie is geplaatst op internet dd. 26.02.2015