Piping

PipingEen belangrijk faalmechanisme bij dijken is piping. Bij dit mechanisme stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland. Uitslijting van het kanaal kan uiteindelijk leiden tot het instorten van de dijk.

Op deze pagina vind je informatie over piping, over onderzoek naar piping en over andere ontwikkelingen die betrekking hebben op piping.

Het pipingproces in stripvorm

Om het proces van piping van initiatie tot bezwijken van de dijk inzichtelijk te maken is dit beschreven in stripvorm en geïllustreerd met foto's. Het pipingproces in stripvorm kan je downloaden door onder 'Documenten" te klikken (rechts op de pagina).

Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen

In juni 2013 is het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (ORZW) beschikbaar gesteld als bijlage bij de brief van de Directeur-Generaal Ruimte en Water de heer Heij aan de waterkeringbeheerders met kenmerk IENM/BSK-2013/ 131595 over het beschikbaar stellen van nieuw ontwikkelde kennis 2006-2011.

Meer informatie over de nieuw ontwikkelde kennis 2006-2011, inclusief het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende wellen vind je op de pagina ontwikkelde kennis.

Werkwijzer Piping bij Dijken

Als hulpmiddel bij het uitvoeren van pipinganalyses is een Werkwijzer Piping bij Dijken opgesteld. De Werkwijzer beoogt de praktische toepasbaarheid van de verbeterde rekenregel uit het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (ORZW) te verbeteren en om de adviseur handvatten te bieden bij het gebruiken van bestaande informatie- en gegevensbronnen en bij het toepassen van bestaande kennis en rekenmodellen binnen het ontwerp- en toetsproces van primaire waterkeringen.

Bij de Werkwijzer zijn 3 voorbeeldcasussen uitgewerkt om het gebruik van de Werkwijzer te illustreren.

Meer informatie over de Werkwijzer Piping bij Dijken en de Werkwijzer zelf vind je door de link in deze zin te volgen.

Piping in het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WBI 2017)

Veel resultaten van piping-onderzoeken uit de afgelopen jaren, zijn geland in bouwstenen van het Wettelijk Toetsinstrumentarium. Meer informatie over het WBI2017 en de bouwstenen en de toetsregels voor piping vind je door de link in deze zin te volgen.