Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat

Rijkswaterstaat voert vanaf 2018 een pilotsuppletie uit op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

We willen met deze pilot meer kennis opdoen over de werking van zeegaten, omdat daar nog weinig over bekend is. Met metingen voor, tijdens en na de suppletie willen we inzicht krijgen in de (zand)stromen en het (bodem)leven in het zeegat. Zo komen we erachter of zeegaten geschikte locaties zijn om in de toekomst te suppleren.

De Nederlandse kust erodeert. Zand verplaatst zich naar dieper water en naar de achterliggende bekkens zoals de Waddenzee. Sinds de jaren 90 voorkomen we teruggang van de kust met zandsuppleties, gemiddeld 12 miljoen m3 zand per jaar. Met de uitvoering van de pilot bekijken we welke effecten deze manier van suppleren heeft.

Voor de aanleg van de suppletie hebben we een natuurvergunning verkregen van het ministerie van Economische Zaken. De aanleg van de pilotsuppletie wordt uitgevoerd door van den Herik Sliedrecht en is half maart  2018 gestart. De verwachting is dat het werk eind 2018 gereed is.

De eerste leerervaringen met de pilot tijdens de voorbereiding en uitvoering, presenteren we 18 oktober 2018.  De leerervaringen tot en met 2020 krijgen een plek in het beleidsadvies. Daarna blijven we de suppletie volgen om kennis op te doen over de werking van de zeegaten.