Netwerkconferentie Kennisplatform Risicobenadering groot succes

Op 26 januari jl. vond de eerste KPR netwerkconferentie plaats in Het Oude Magazijn in Amersfoort. De opkomst was groot, net als het enthousiasme van de deelnemers. Het programma bestond uit presentaties en workshops over uiteenlopende dijkversterkingsprojecten waarbij de nieuwe waterveiligheidsnormering in praktijk is gebracht.

Er is veel kennis en ervaring gedeeld en ook voor netwerken was ruim tijd genomen. Zo liet het project Markermeerdijken de deelnemers actief stoeien met de dilemma’s die de doorgaande kennisontwikkeling en de steeds mondiger burger voor een groot versterkingsproject heeft.
De deelnemers aan de workshop Geotechniek en Sonderingen konden aan de hand van een aantal praktijkcases ervaren hoe lastig het is om te beslissen over welk grondonderzoek en hoeveel research nodig is in een bepaald stadium van een geotechnisch onderzoek. Aan het einde van de dag is de nieuwste versie van het ontwerpinstrumentarium, OIv4 officieel gelanceerd door Mattie Busch.

KPR-community

Als vervolg op deze dag is op 2 februari jl. de KPR-community geopend. Iedereen die zich bezighoudt met de toepassing van de risicobenadering waterveiligheid kan zich hiervoor aanmelden. Via dit online platform kunnen leden hun vakgenoten bevragen over de toepassing van de nieuwe normering bij het ontwerpen. Ook kunnen de deelnemers nieuwe ontwikkelingen delen. Wij hopen dat er op deze manier een levendige online community ontstaat waarin kennisvragers en kennisdragers elkaar steeds beter weten te vinden.

Deelnemer worden

Wil je ook deelnemen aan dit netwerk? Meld je aan bij de HWBP-community waterprofs.

Op dit platform staat inmiddels ook een impressie van de netwerkconferentie. Dit in de vorm van een verslag, foto’s en schetsen. Ook staan daar alle presentaties die tijdens de workshops zijn gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het KPR, neem gerust contact op met de omgevingsmanager Arjan Kooij (kooij@stowa.nl) of via het KPR (kpr@rws.nl).