Kennisplatform Risicobenadering (KPR)

Het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) ondersteunt en adviseert de keringbeheerders van primaire keringen (waterschappen en RWS) bij het toepassen van de risicobenadering, het duiden van de nieuwe normen (consequentie-analyses) en het toepassen van het → Ontwerpinstrumentarium 2014 (OI2014).

KPR-factsheets

De omgang met de overstromingskansnormen in de verkenningsfase en de aansluitende stadia van een ontwerpproces is niet eenvoudig. Nieuwe instrumenten voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen op basis van de nieuwe normen zijn nog volop in ontwikkeling. Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017), het instrument voor de uiteindelijke beoordeling van waterkeringen op basis van overstromingskansnormen, komt eraan. In de afwezigheid van het WBI2017 heeft het Ontwerpinstrumentarium (OI2014) al enig houvast geboden bij verkenningsfases en ontwerpopgaven. Het OI2014 is gebaseerd op de verwachte consequenties van het WBI2017. Rijkswaterstaat actualiseert deze periodiek in samenspraak met de sector.

Overstromings-kansnormen

Beheerders met vragen over de overstromings-kansnormen kunnen terecht bij het KPR. Het KPR gebruikt het OI2014 als vertrekpunt voor haar advisering. Ook zijn de leden van het KPR goed op de hoogte van de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het WBI en het OI. Over veel voorkomende vragen die aan het KPR ontvangt, heeft het KPR factsheets opgesteld. De factsheets presenteren geen kant-en-klaar-recepten maar bespreken achtergronden en aandachtspunten. Dit is bewust gedaan om ruimte te geven aan vakmanschap en om best practices in de praktijk te laten ontstaan. Uiteindelijk kunnen deze factsheets, samen met de praktijkervaringen, worden verwerkt in updates van het Ontwerpinstrumentarium.

Digitaal platform

Het KPR heeft ook een digitaal platform, de KPR-community, waar iedereen die betrokken is bij het toepassen van de nieuwe normering en het OI de opgedane kennis en ervaring of vragen online kan delen. Nog geen lid? Meld je bij de KPR-community.

Vragen

Voor vragen over het KPR kan je een mail sturen naar kpr@rws.nl.