HWBP-2

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn samen hard aan het werk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma om op 88 verschillende plaatsen in het land de waterkeringen te verbeteren

Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Elke 6 jaar vindt een wettelijke toetsing plaats van alle primaire waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of die keringen aan de wettelijke normen voldoen.

Bekijk onze video's:

Hoogwaterbescherming, slimmer, beter en mooier

Hoe beschermen we Nederland tegen een superstorm?

Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Elke 6 jaar vindt een wettelijke toetsing plaats van alle primaire waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of die keringen aan de wettelijke normen voldoen.
Toetsrondes hebben plaats gevonden in 2001 en 2006. Bij deze toetsingen bleek dat een deel van de primaire keringen niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Daarnaast zijn 10 locaties langs de Nederlandse kust bestempeld als ‘Zwakke Schakels'. Voor deze locaties wordt voorzien dat zij binnen een termijn van 20 jaar niet meer aan de norm voldoen en daarom versterkt moeten gaan worden volgens de laatste inzichten op het gebied van golfbelastingen op de Noordzee.

Het HWBP-2 is een van de grote, landelijke verbeterprogramma's van Rijkswaterstaat. In 88 projecten wordt gewerkt aan 370 km aan dijken, dammen en duinen, en 18 sluizen, stuwen en gemalen.

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma richt zich op de primaire waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. In de overzichtskaart hieronder worden lopende projecten van het tweede en het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma weergegeven. Klik op de kaart voor een beter leesbaar formaat. Er kan per project (alleen die in uitvoering zijn) doorgeklikt worden naar specifieke projectinformatie.

Alle HWBP projecten