Uitleg processtappen (selectiecriterium)

Een faalmechanisme is gedefinieerd als de opeenvolging van gebeurtenissen (mechanismen of deelmechanismen) die leiden tot falen van de waterkering.

Om de kans op optreden van een (faal)mechanisme te bepalen worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

  1. Gegevens verzamelen.
  2. Deze gegevens schematiseren tot invoer voor een rekenmodel.
  3. Met het rekenmodel de faalkans berekenen.
  4. De uitkomst van het rekenmodel analyseren.

Per (faal)mechanisme kunnen daarom de volgende type teksten worden geselecteerd:

Type 0 | Beschrijving: Geeft een beschrijving van het (faal)mechanisme.
Type 1 | Meet- en onderzoekstechnieken: teksten over het inwinnen en verzamelen van data.
Type 2 | Schematiseren: Teksten over het vertalen data naar modelinvoer.
Type 3 | Berekenen: Teksten die modellen, rekenformules, toepassingsvoorwaarden beschrijven.
Type 4 | Analyseren: Teksten die gaan over betekenis geven aan een rekenresultaat.
Type 5 | Afweging ondersteunende informatie: Teksten die gaan over het maken van afwegingen voor aspecten die horen bij een specifieke levensfase zoals planvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud.

plaatje_processtappen