Uitleg gebruik van de technische leidraden

Instructiefilm en handleiding


Hieronder een geschreven handleiding.

Inleiding

De webpagina’s vervangen de als boek uitgegeven leidraden, handreikingen, basisrapporten en technische rapporten die kunnen gebruikt worden bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van waterkeringen.

Deze papieren documenten zijn beoordeeld op actualiteit (vigerend of niet), op dubbelingen en op relevantie van de informatie. De tekst die overbleef is in artikelen opgedeeld en ieder artikel is naar inhoudelijke categorieën gelabeld.

De artikelen die de website laat zien, zijn geïmporteerde scans van de oorspronkelijke documenten. Nieuwe informatie zal in de toekomst direct digitaal worden toegevoegd. Het is mogelijk dat de tekst hier en daar slecht leesbaar is als gevolg van het scannen. De webredactie wordt hier graag op geattendeerd via het e-mailadres technischeleidraden@rws.nl of via het contactformulier op de zoekpagina.

Locatie

De digitale technische leidraden zijn ondergebracht bij de Helpdesk Water: helpdeskwater/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technischeleidraden

Ook te bereiken via de verkorte URL: helpdeskwater/technischeleidraden

Zoeken

U komt op de zoekpagina via de link ‘Vanuit hier kunt u zoeken in de Technische leidraden’ onderaan de openingspagina. Er zijn twee zoekingangen: via het zoekveld midden boven en via de filters in de linkerkolom. Beide methoden kunnen ook gecombineerd worden.

 • Zoekveld
  Hierin kan vrije tekst ingevuld worden. De volledige artikelen worden doorzocht. Kies de zoekterm(en) daarom zorgvuldig om onhandig grote hoeveelheden zoekresultaten te voorkomen.
 • Filters
  De filters zijn de inhoudelijke kenmerken (labels) die aan de artikelen zijn toegekend: type kering, watersysteem, faalmechanisme enzovoort, maar ook tekst of voorbeeld.
  Wanneer een filter wordt aangeklikt, laat het scherm met de zoekresultaten daarna alleen de filters zien die dan nog van toepassing zijn.
 • Combinatie
  Vul in dit geval eerst het zoekveld in en klik op zoek. Vervolgens, stap voor stap, één of meerdere filters.

Er is geen knop om de filters of zoektermen te wissen. Opnieuw zoeken kan door het zoekveld leeg te maken of door in het kruimelpad op ‘[zoeken in] technische leidraden’ te klikken.
Na het openen van een artikel kan het beste de knop ‘terug’ (←)  van de browser  gebruikt worden, want dan blijven de ingevoerde zoektermen en het zoekresultaat bewaard. Zo kunnen na elkaar diverse artikelen uit een selectie bekeken worden.

Bewaren

Om een artikel te bewaren is er de knop ‘Pagina aan pdf toevoegen’ onderaan het geopende artikel. Het artikel wordt hierdoor in een ‘winkelwagentje’ geplaatst.

Gebruik de knop ‘terug’ uit de browser om terug te gaan naar de zoekresultaten en eventueel een volgend artikel toe te voegen.

Via de pfd-knop rechtsboven op de zoekpagina wordt het lijstje van geselecteerde artikelen zichtbaar. De volgorde kan gewijzigd worden door met de muis op het gestippelde vierkantje te gaan staan en te slepen. Met de knop ‘Pdf genereren’ wordt de selectie tot één pfd-document samengevoegd dat geopend of opgeslagen kan worden.

Nota bene: alleen de laatste versie van een artikel kan in de pdf opgeslagen worden.

Wanneer er meerdere versies van een artikel zijn, zijn deze beschikbaar vanuit de rechter kolom. Bij de start van de website is ieder artikel als versie 1.0, 29 juni 2018 benoemd.

Brondocumenten

Ook de oorspronkelijke documenten waaraan de artikelen ontleend zijn, zijn te raadplegen op de website. Met de knop ‘Index bronnen’ rechts onderaan op de zoekpagina komt een alfabetische lijst in beeld.