Overzicht van het faaltraject macro-instabiliteit buitenwaarts - Macrostabiliteit buitenwaarts

afbeelding_frombase64_0

 • Verhogen waterspanningen: De waterspanningen in de dijk kunnen tijdens een hoogwatergolf stijgen door infiltratie via het buitentalud en infiltratie vanuit zandlagen in de ondergrond (incl. pleistocene pakket). Een andere mogelijkheid is dat de waterspanningen stijgen door hevige neerslag.
 • Verlaging van de buitenwaterstand: Bij een snelle daling van de buitenwaterstand na een hoogwatergolf zal de freatische lijn niet direct kunnen volgen. De waterspanningen blijven in eerste instantie hoog.
 • Ontstaan van een scheur: In de kruin, het binnentalud of het buitentalud van de dijk ontstaat een scheur. Deze scheur geeft het intredepunt van een afschuiving aan die ontstaat als gevolg van lage schuifspanningen en het verdwijnen van de stabiliserende werking van de hoge buitenwaterstand. x Verzakken van het maaiveld aan de buitendijkse zijde van de scheur: Het maaiveld aan de buitendijkse zijde van de scheur verzakt. Dit proces verloopt in eerste instantie langzaam.
 • Afschuiving van het buitentalud: Een gedeelte van het grondmassief schuift af. De eigenlijke afschuiving vindt plaats.
 • Eventuele vervolgmechanismen (buitenwaartse erosie, tweede afschuiving): Als de waterkering niet heeft gefaald kunnen vervolgmechanismen optreden waardoor het dijklichaam alsnog faalt.
 • Kruinverlaging.
 • Bresgroei: na verloop van tijd ontstaat er een gat in de dijk.
 • Dijk/Dam
 • Kunstwerk (Langsconstructie)
 • Algemeen
 • Macrostabiliteit buitenwaarts (afschuiving buitentalud)
 • 5 | Afweging ondersteunende informatie
 • tekst

Bron

Fenomenologische beschrijving (1220078-000-GEO-0010)

Hoofdstuk
Macrostabiliteit buitenwaarts
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
PDF

Over versie 1.0: 29 juni 2018

Tekst is letterlijk overgenomen uit brondocument.