Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Waterstand bij de norm