Begrippen Technische leidraden

q
x
y

volumieke massa van droge korrels