Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Vol en zat penetratie