Begrippen Technische leidraden

q
x
y

verwekingspunt ring en kogel (van bitumen)