Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Verdichtingsgraad (van grond)