Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Toetsoordeel per vak of per vak per toetsspoor