Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Ruimtelijke (uit)middeling