Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Relatieve dichtheid