Begrippen Technische leidraden

q
x
y

penetratie (van bitumen)