Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Partiële (veiligheids)factor