Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Pakking of pakkingsdichtheid