Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Naijling of uitloopeffect