Begrippen Technische leidraden

q
x
y

LNC- waarden