Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Keermuur (of keerwand)