Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Ja/nee-afweging