Begrippen Technische leidraden

q
x
y

In de grond ingebedde grondkering