Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Faalkanseis per vak, doorsnede of kunstwerk