Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Faalkans per vak, doorsnede of kunstwerk