Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Erosie van de onderlagen