Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)