Begrippen Technische leidraden

q
x
y

Gebruikstoestand (uiterste)