Begrippen Technische leidraden - Letter v

q
v
x
y

vooroeverbescherming

vooroeversuppletie

Vooroeververdediging

vooronderzoek

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Vrij vervalleiding

VROM

vulstof voor bitumineuze mengsels