Begrippen Technische leidraden - Letter v

q
v
x
y

verbeteringswerk

Verborgen bekleding

Verdelingstype

Verdichtingsgraad (van grond)

Verdronken koker

Verhang

Verhanglijn

Vermoeiing

veroudering

Verstoringsprofiel

Verstoringszone

verstuiven

Verval

Verwachtingswaarde

Verweking

verwekingspunt ring en kogel (van bitumen)

Verwekingsvloeiing

Verzadigde doorlatendheid

VEWIN

VHS