Begrippen Technische leidraden - Letter r

q
r
x
y

raai

Randvoorwaardelocatie

Randvoorwaarden

RAW

Refractie

Regionale (water)kering

regressie-analyse

regressielijn

rekenpeil

Rekenwaarde

Relatieve dichtheid

relatieve zeespiegelstijging

Renodunale district

Representatieve waarde

Reserveringsstrook

reservestrook

Restcorrelatie (rho_x)

Restproduct

Reststerkte

Retentie