Begrippen Technische leidraden - Letter o

o
q
x
y

Object

OC&W

Oever

Omloopriool

Ondergrens

Ondergrond

Ondergrondmodel

Ondergrondprofiel

Ondergrondscenario

Ondergrondschematisatie

Onderhoud

onderhoudsplan

Onderlagen

Onderloopsheid

Onderloopsheid (faalmechanisme)

Ondertafel

Onderwateroever

onderwateroeversuppletie

Ongesorteerd

Ontgronding