Begrippen Technische leidraden - Letter m

m
q
x
y

Materiaaltransport

Meerdijk

Meerlaagsveiligheid

Meerpeil

meiobenthos

MER

MHBN

MHW

Microstabiliteit

Middenkruinlijn

Mijnsteen

mineraal aggregaat

Mobiele kering

Modelfactor

Modelkeur

Modelonzekerheidsfactor

momentaan

momentane kustlijn (MKL)

morfologie

mui