Begrippen Technische leidraden - Letter m

m
q
x
y

m.e.r.

Maaiveld

Maatgevend afslagpunt

Maatgevend Hydraulisch Belastingniveau (MHBN)

Maatgevende Hoogwaterstand

Maatgevende afslagzone

Maatgevende afvoer

Maatgevende Hoogwaterstand (MHW)

Maatgevende omstandigheden

Maatgevende rivierafvoer

Maatgevende waterstand

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

macrobenthos

Macro-instabiliteit

Macrostabiliteit

marge

Marginale statistiek

mariene afzetting

Mastiek

Materiaalfactor