Begrippen Technische leidraden - Letter i

i
q
x
y

ICONA

IMAU

In de grond ingebedde grondkering

Indirect faalmechanisme

Indringingslengte

Infiltratie

Infiltratiecapaciteit

Infrastructurele functie

Ingegoten steenzetting

Inlaatduiker

Inscharingslengte

Inslibbing

Instandhouden

Intergetijdegebied

Interlockelementen

Interne instabiliteit

Intreelengte

Intreepunt

Intreeweerstand

Inundatie