Begrippen Technische leidraden - Letter h

h
q
x
y

handhavingsbeleid

Haringmanblok

Havendam

Havenslingering

Heave

Het nieuwe rekenen

Heterogeen

Hevel(pers)leiding

HIS

Hoge drempel

Hoge gronden

Hogedrukleiding (vloeistof, gas)

Hoofdgeul

hoogheemraadschap

Hoogwater Informatie Systeem (HIS)

Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwatergeul (Maas)

Hoogwatergeul (Rijntakken en benedenrivierengebied

Hoogwatergolf