Begrippen Technische leidraden - Letter f

f
q
x
y

Faaldefinitie

Faalkans

Faalkans per traject

Faalkans per vak, doorsnede of kunstwerk

Faalkans(en)budget

Faalkansbegroting

Faalkanseis per traject

Faalkanseis per vak, doorsnede of kunstwerk

Faalmechanisme

Faalruimte

Faalruimtefactor

Faaltraject

Falen

fauna-uitstapplaats

Fictieve taludhelling

Filter

Flexibiliteit

Fluctuatieschaal

Fluïdisatie

fluviale afzetting