Begrippen Technische leidraden - Letter e

e
q
x
y

Ebgeul

Economische schade

Ecotop

Eenheid/Eenheden (van WBI-SOS)

Eenvoudige toets

Eenvoudige toetsing

EHS

Eindige-elementenmethode

Elastoplastisch gedrag

Embryonale duinen

Emulgator

eolisch transport

Eroderen

Erosie

Erosie van de onderlagen

Erosiescherm

Estuariene afzetting

Estuarium

Evenstandslijn

evenwichtsprofiel