Begrippen Technische leidraden - Letter d

d
q
x
y

Diepwand

Diffractie

Dijk

Dijkbasis

Dijkbekleding

Dijkdeuvels

Dijk-in-duin

Dijkkern

Dijkmuur

Dijkring

Dijkringbenadering

Dijkringfrequentie

Dijkringgebied

Dijkringlijn

Dijktafelhoogte

Dijktraject

Dijkvak

Dijkvernageling

Dilatant gedrag

DONAR