Begrippen Technische leidraden - Letter c

c
q
x
y

Constructieve functie (kunstwerken)

Contractant gedrag

Correctiefactor stabiliteitsnorm (γmat)

Correlatie in de tijd

Correlatiefuncties

Correlatielengte

Coupure

Cumulatieve kansverdeling