Begrippen Technische leidraden - Letter b

b
q
x
y

Buitendijks

Buitenknik

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen

Buitenwater