Begrippen Technische leidraden - Letter b

b
q
x
y

Balgstuw

Ban-, winter-, of rivierdijk

Bandijk

Bank

Banket

barrièrekust

Basalton

Basaltzuil

basisafslag

Basisinstrumentarium

Basiskustlijn (BKL)

Basismateriaal

Basispeil

Basisrapport

Basisstochasten

Basisveiligheid

Beddingsconstante

beheer

Beheerder

Beheerdersoordeel